Wat houdt het portretrecht in?

Het portretrecht betreft de rechten die de geportretteerde heeft met betrekking tot de publicatie van het portret dat van hem of haar is gemaakt.
Wie herkenbaar op een beeld staat afgebeeld, kan zich in veel gevallen beroepen op het portretrecht. Het geeft geportretteerde personen, onder bepaalde voorwaarden, het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Onder ‘herkenbaar’ wordt verstaan dat minimaal de voorzijde, achterzijde of het profiel van het hoofd van de persoon zichtbaar is. Zo is er op een beeld waar alleen het lichaam van de persoon te zien is geen portretrecht van toepassing. Indien er op een beeld meerdere personen herkenbaar worden afgebeeld, heeft elk van hen het portretrecht.

Geen reactie's

Geef een reactie