Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Hiermee willen wij jou zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen de verwerking van deze gegevens. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent.

 

1 – Over ons
BEELD31 verzorgt beeldlicenties en fotografie in opdracht voor bedrijven.
Dit zijn onze bedrijfsgegevens:

Website: www.beeld31.nl
Adres: De Wickelaan 4, 2265 DE, Leidschendam
Telefoonnummer: +31 6 52 360 788
E-mailadres: info@beeld31.nl
KVK: 65792564

 

2 – Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adres
– Bedrijfsadres
– Postcode
– Woonplaats
– Bankgegevens
– IP-adres
– Offertenummer en factuurnummer
– (Portret)foto’s (Bijvoorbeeld foto’s van evenementen of grote groepen, waarbij het onmogelijk is om van elke persoon toestemming voor het publiceren van de foto op onze website te vragen. Daarnaast wordt, wanneer je Gravatar gebruikt bij het plaatsen van een reactie onder onze blog, je portretfoto getoond)

Wij komen aan deze gegevens doordat je een account hebt aangemaakt op de website van BEELD31, een offerte hebt aangevraagd, een product hebt aangekocht via onze webshop, wij een dienst voor je hebben uitgevoerd of omdat je contact met ons hebt opgenomen op welke wijze dan ook. Hierbij hebben wij (enkele) van de bovenstaande persoonsgegevens via jou verkregen.  Er is ook een mogelijkheid dat wij jouw persoonsgegevens via openbare bronnen (zoals bijvoorbeeld social media) hebben verkregen.

 

3 – Doeleinden
Wij beschrijven hier waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Offertes
Wanneer je bij ons een offerte aanvraagt voor fotografie in opdracht, dan verwerken wij je bedrijfs- en persoonsgegevens om je een gerichte offerte te kunnen sturen. De bedrijfs- en persoonsgegevens die wij verwerken zijn je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Offertes bewaren wij acht jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan.

Facturen
Wanneer je ons een opdracht hebt gegeven, verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Dit zijn in elk geval je naam, bedrijfsnaam, (bedrijfs)adres en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om een factuur te kunnen sturen. Wanneer de factuur wordt uitbetaald zullen wij te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Offertes, facturen en betaalgegevens worden acht jaar bewaard door ons.

Account
Wanneer je een beeldlicentie wilt aanschaffen op onze website, dan dien je een account aan te maken. Voor dit account hebben wij enkele persoonsgegevens van je nodig, zodat de aankoop van het product, de verzending van het product en de eventuele service na aanschaf van het product soepel verloopt. Wij vragen alleen persoonsgegevens die van noodzakelijk belang zijn voor het aankoopproces. Deze persoonsgegevens betreffen je voor- en achternaam, bedrijfsnaam (optioneel), e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode en plaats. Om het aanschaffen van beeldlicenties voor jou als klant makkelijk te maken, bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je zeven jaar niet meer op de website van BEELD31 hebt ingelogd, verwijderen wij jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder gewenst moment een verzoek doen om jouw account en daarmee de persoonsgegevens die verbonden zijn aan je account te laten verwijderen. Voor het verwijderen van je account dien je contact op te nemen met ons. Wij zullen je account dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Contact
Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, per e-mail, per telefoon, via WhatsApp of social media, dan hebben we jouw persoonsgegevens ontvangen. Deze verwerken wij om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. In alle gevallen verwerken wij de persoonsgegevens maximaal vijf jaar. Dit doen wij, zodat wij bijvoorbeeld kunnen zien wanneer en waarover wij voor het laatst contact hebben gehad. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, met als doel dat wij je goed kunnen helpen.

Reacties
Wanneer je een reactie onder onze blogpost plaatst, dan verwerken wij je naam. Indien je gebruik maakt van Gravatar, verwerken wij ook je portretfoto. Reacties onder blogposts blijven oneindig staan, tenzij wij de blogpost verwijderen of jij een verzoek voor het verwijderen van je reactie bij ons indient. Het is in ons gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan.

In sommige van bovenstaande gevallen hebben wij gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 

4 – Doorgifte
Wij delen jouw gegevens met de volgende derden:
– De hostingpartij van onze website
– WordPress
– Mailservers
– Telefoondiensten
– Betaaldiensten
– Boekhouder

 

5 – Jouw rechten
Wij geven graag meer informatie over de invloed die jij kan uitoefenen op het verwerken van je persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Daarnaast mag je ons verzoeken deze persoonsgegevens te laten corrigeren of te wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je persoonsgegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben verzameld te ontvangen en over te dragen aan andere organisaties.

Recht om toestemming in te trekken
Indien we je gegevens voor een bepaald doel hebben verkregen op basis van jouw toestemming, dan heb je het recht om deze toestemming te allen tijde intrekken.
Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Recht om klachten in te dienen
Ben je het er bijvoorbeeld niet mee eens hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en wil je hierover een klacht indienen? Je hebt te allen tijde het recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je één of meerdere van de bovenstaande rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via info@beeld31.nl.

 

6 – Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben verschillende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Voorbeelden van maatregelen die wij hebben doorgevoerd:
– Toegang tot de persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en sterk wachtwoord
– De gehele website maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding
– Er wordt antivirus software gebruikt op alle computers

 

7 – Wijzigingen
Wij behouden het recht om onze privacyverklaring te wijzigen. Indien onze privacyverklaring wordt gewijzigd, dan worden klanten hiervan op de hoogte gesteld. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd in: december 2018